ВАЖНО: Всички продукти могат да се изработят и в нестандартни размери според параметри зададени от клиента!

Рязани триъгълни дървени колове от акация

Дължина

Периметър

Рязани дървени колове - половинки от акация

Дължина

Периметър

Цепени дървени колове от акация

Дължина

Периметър

Квадратни дървени колове от акация

Дължина

Размери

Рязани четиристранни дървени колове от акация

Дължина

Периметър

Рязани дървени колове с кора от акация

Дължина

Периметър

Рязани осмоъгълни дървени колове от акация

Дължина

Диаметър

Рендосани рязани дървени колове от акация

Дължина

Периметър

Рендосани цепени дървени колове от акация

Дължина

Периметър

Кръгли дървени колове без кора от акация

Дължина

Диаметър

Кръгли дървени колове с кора от акация

Дължина

Диаметър

Дървени огради - рязани от акация

Дължина

Периметър

Дървени огради - цепени от акация

Дължина

Периметър